Αγαπημένη Λίλιαν, σε ευχαριστώ. Χάρηκα που είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω ξανά τα σεμινάρια σου. Οι γνώσεις που αποκόμισα από το καινούργιο σεμινάριό σου ήταν πολλές. Αυτό που μας έμαθες να μπαίνουμε στην θέση του άλλου για να τον καταλάβουμε. Αγαπητή Λίλιαν με το σεμινάριό σου με έκανες να έχω νέες ιδέες, διαφορετικές απόψεις.