Σεμινάρια για πιστοποιημένους

Η εκπαίδευση στον τρόπο άσκησης του Coaching απευθύνεται σε πιστοποιημένους στο αντικείμενο του Cinema Therapy, και γίνεται με χρήση του Cinema Coaching. Τα σεμινάρια εισάγουν τον εκπαιδευόμενο στον πρακτικό τρόπο εφαρμογής αυτού του γνωστικού αντικειμένου (Cinema Therapy) σε εργασιακό επίπεδο, είτε αυτό είναι ψυχοθεραπευτικό είτε εκπαιδευτικό.

Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση για την εφαρμογή του Cinema Therapy.

Μέσα από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια Coaching, o συμμετέχων/η συμμετέχουσα, μαθαίνει πώς να:

Στιγμιότυπο οθόνης (418)

Τρόπος εφαρμογής του Cinema Coaching

Ανάλογα με το αίτημα, εφαρμόζονται θεμελιώδη αλλά και σύνθετα εργαλεία cinema coaching, όπως το GROW κτλ. Επιπλέον, αξιοποιείται η μεταμορφωτική δύναμη του κινηματογράφου με το εργαλείο cinema coaching, και τα σχετικά του μοντέλα.

Διάρκεια σεμιναρίων

Η μέση διάρκεια των σεμιναρίων mentoring, που συνιστάται προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά, είναι 3-6 ωριαία σεμινάρια, ανάλογα με τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου.

Δρ. Λίλιαν Τσιαβού

Ως διαπιστευμένη ACC coach από τον International Coaching Federation (ICF), εφαρμόζω το coaching, όπως το ορίζει ο ICF:  όλες οι συνεδρίες είναι μια σύμπραξη με το συνεδριαζόμενο άτομο, και χαρακτηρίζονται από αναστοχασμό, δημιουργικότητα και έμπνευση, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη δυναμική του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δείτε πλήρη βιογραφικά στοιχεία ΕΔΩ.