Περιγραφή της υπηρεσίας

Το Life Coaching, με την εφαρμογή της πρωτοποριακής μεθόδου Cinema Coaching, απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους ενηλίκους που επιδιώκουν προσωπική ανάπτυξη, μέσα από την αυτογνωσία και την αυτοεξέλιξη.
Στις εβδομαδιαίες ατομικές μας συνεδρίες, το συνεδριαζόμενο άτομο διαχειρίζεται κυρίως τα εξής:

Σχέσεις

Επισκόπηση των σχέσεων ζωής που μας καθορίζουν

Προτεραιοποίηση

Επισκόπηση των ρόλων και των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει

Αναθεώρηση

«Κοντινό πλάνο» στον εαυτό και τη θέση του γύρω από παγιωμένες αντιλήψεις

Εξισσορόπηση

Αναστοχασμός του εαυτού και ανακατεύθυνση της πορείας του

Η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις για την αυτοβελτίωσή σου!

Μέσα από το Life Coaching με όρους Cinema Coaching, φωτίζονται και βελτιώνονται τα εξής πεδία: 

Στιγμιότυπο οθόνης (418)

Τρόπος εφαρμογής του Cinema Coaching

Ανάλογα με το αίτημα, εφαρμόζονται θεμελιώδη αλλά και σύνθετα εργαλεία coaching, όπως ο τροχός της ζωής κτλ. Επιπλέον, με το εργαλείο cinema coaching, αξιοποιείται η μεταμορφωτική δύναμη του κινηματογράφου κατά περίπτωση. Συνεδρίες και σεμινάρια μπορούν να γίνουν δια ζώσης, εξ αποστάσεως και υβριδικά.

Συνιστώμενη διάρκεια συνεδριών

Η μέση διάρκεια συνεδριών που συνιστάται προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά και πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, είναι 10-12 ωριαίες συνεδρίες, ανάλογα με τις ανάγκες του συνεδριαζόμενου.

Δρ. Λίλιαν Τσιαβού

Ως διαπιστευμένη ACC coach από τον International Coaching Federation (ICF), εφαρμόζω το coaching, όπως το ορίζει ο ICF:  όλες οι συνεδρίες είναι μια σύμπραξη με το συνεδριαζόμενο άτομο, και χαρακτηρίζονται από αναστοχασμό, δημιουργικότητα και έμπνευση, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη δυναμική του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δείτε πλήρη βιογραφικά στοιχεία ΕΔΩ.