Περιγραφή της υπηρεσίας

Το Director Coaching, με την εφαρμογή της πρωτοποριακής μεθόδου Cinema Coaching, απευθύνεται σε σκηνοθέτες που επιζητούν να ξεκλειδώσουν και να αναπτύξουν τη σκηνοθετική προοπτική τους. Στις εβδομαδιαίες ατομικές μας συνεδρίες, το συνεδριαζόμενο άτομο διαχειρίζεται κυρίως τα εξής:

Εικονοποίηση

Περιγραφή και εικονοποίηση σκηνών, με αναπροσαρμογή στοιχείων

Καλλιτεχνικό Νόημα

Αναζήτηση προσωπικού καλλιτεχνικού νοήματος και τρόπων ανάδειξής του

Έργο - Κοινό

Σύνδεση έργου τέχνης με κοινό και μεγιστοποίηση της απήχησης

Διαχείριση

Διαχείριση προσωπικού και ηθοποιών με όρους σύγχρονου management
Η εικονοποίηση ενός σεναρίου και η καθοδήγηση προσωπικού και ηθοποιών είναι μια τεράστια πρόκληση, που συνδυάζει καλλιτεχνικότητα και διαχείριση!

Μέσα από το Director Coaching με όρους Cinema Coaching, ένας σκηνοθέτη «προπονείται» στην εικονοποίηση του σεναρίου και στην αναζήτηση της σκηνοθετικής προοπτικής, με βάση το προσωπικό καλλιτεχνικό του νόημα και τη διαχειριστική του ικανότητα, ώστε να:

Στιγμιότυπο οθόνης (418)

Τρόπος εφαρμογής του Cinema Coaching

Ανάλογα με το αίτημα, εφαρμόζονται θεμελιώδη αλλά και σύνθετα εργαλεία coaching, με σκοπό την αυτογνωσία και τη συνειδητοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ έργου τέχνης και κοινού. Συνεδρίες και σεμινάρια μπορούν να γίνουν δια ζώσης, εξ αποστάσεως και υβριδικά.

Συνιστώμενη διάρκεια συνεδριών

Η μέση διάρκεια συνεδριών που συνιστάται προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά και πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, είναι 10-12 ωριαίες συνεδρίες, ανάλογα με τις ανάγκες του συνεδριαζόμενου. 

Δρ. Λίλιαν Τσιαβού

Ως διαπιστευμένη ACC coach από τον International Coaching Federation (ICF), εφαρμόζω το coaching, όπως το ορίζει ο ICF:  όλες οι συνεδρίες είναι μια σύμπραξη με το συνεδριαζόμενο άτομο, και χαρακτηρίζονται από αναστοχασμό, δημιουργικότητα και έμπνευση, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη δυναμική του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δείτε πλήρη βιογραφικά στοιχεία ΕΔΩ.