Σεμινάρια για όλους

Ο κύκλος σεμιναρίων «Cinematherapy και Cinema Coaching» απευθύνεται στο ευρύ κοινό και πραγματοποιείται, είτε ιδιωτικά είτε σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, πολιτιστικούς φορείς και καλλιτεχνικούς οργανισμούς.
Οι θεματικές είναι ποικίλες, γύρω από θέματα που διεγείρουν το ενδιαφέρον του κοινού, δίνοντας στους συμμετέχοντες μια διαφορετική οπτική γωνία θέασης σε θέματα που άπτονται της επίγνωσης, της διαχείρισης, της ανθεκτικότητας και της αυτενέργειας μας ως ατόμων και ως κοινωνικού συνόλου.

Στόχος είναι ο προβληματισμός πάνω στα «αυτονότητα», ο αναστοχασμός και η δραστηριοποίηση.

Η εκάστοτε προβληματική υποστηρίζεται από κάποιο κινηματογραφικό απόσπασμα, και συνδυάζεται με εργαλεία Cinematherapy και Cinema Coaching, που δίνουν το έναυσμα για:

Στιγμιότυπο οθόνης (418)

Τρόπος εφαρμογής του Cinema Coaching

Ανάλογα με τη θεματική, εφαρμόζονται θεμελιώδη αλλά και σύνθετα εργαλεία coaching, όπως «Ο τροχός της ζωής» κτλ. Επιπλέον, αξιοποιείται η μεταμορφωτική δύναμη του κινηματογράφου, με το εργαλείο Cinema Coaching, και πιο συγκεκριμένα, «Το ταξίδι του ήρωα».

Διάρκεια σεμιναρίων

Ανάλογα με την υπό πραγμάτευση θεματική, τα σεμινάρια μπορεί να είναι μεμονωμένα είτε σε κύκλους. Κάθε ένα σεμινάριο διαρκεί από 1,5 ως 6 ώρες –  μπορούν όμως να διοργανωθούν και ως διήμερα workshops.

Δρ. Λίλιαν Τσιαβού

Ως διαπιστευμένη ACC coach από τον International Coaching Federation (ICF), εφαρμόζω το coaching, όπως το ορίζει ο ICF:  όλες οι συνεδρίες είναι μια σύμπραξη με το συνεδριαζόμενο άτομο, και χαρακτηρίζονται από αναστοχασμό, δημιουργικότητα και έμπνευση, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη δυναμική του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δείτε πλήρη βιογραφικά στοιχεία ΕΔΩ.