Περιγραφή της υπηρεσίας

Το Academic Coaching, με την εφαρμογή της πρωτοποριακής μεθόδου Cinema Coaching, απευθύνεται σε ερευνητές, καθηγητές και υποψήφιους διδάκτορες που χρειάζονται υποστήριξη στο κομμάτι της εκπόνησης και/ή της σταδιοδρομίας.
Στις εβδομαδιαίες ατομικές μας συνεδρίες, το συνεδριαζόμενο άτομο διαχειρίζεται κυρίως τα εξής:

Απολογισμός

Απολογισμός της πορείας και επαναπροσανατολισμός, με διαύγεια

Στόχοι

Επισκόπηση στόχων και αναθεώρηση του πλάνου πορείας

Διαχείριση

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και τροποποίηση της στρατηγικής

Ανάπτυξη

Βελτίωση ερευνητικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων

Η ακαδημαϊκή έρευνα/σταδιοδρομία, ως άκρως απαιτητική, κάποια στιγμή χρειάζεται εμπνευστική υποστήριξη!

Μέσα από το Academic Coaching με όρους Cinema Coaching, το οποίο φιλτράρεται και μέσα από τη δική μου προσωπική εμπειρία εκπόνησης μέχρι το σημείο του μεταδιδακτορικού, στοχεύουμε στα εξής:

Στιγμιότυπο οθόνης (418)

Τρόπος εφαρμογής του Cinema Coaching

Ανάλογα με το αίτημα, εφαρμόζονται θεμελιώδη αλλά και σύνθετα εργαλεία coaching, όπως το «Επείγοντα και Σημαντικά» κτλ. Επιπλέον, αξιοποιείται η μεταμορφωτική δύναμη του κινηματογράφου με το εργαλείο cinema coaching, κυρίως σε θέματα ηγεσίας και ενδυνάμωσης γυναικών. Συνεδρίες και σεμινάρια μπορούν να γίνουν δια ζώσης, εξ αποστάσεως και υβριδικά.

Συνιστώμενη διάρκεια συνεδριών

Η μέση διάρκεια συνεδριών που συνιστάται προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά και πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, είναι 10-12 ωριαίες συνεδρίες, ανάλογα με τις ανάγκες του συνεδριαζόμενου. Συνεδρίες και σεμινάρια μπορούν να γίνουν δια ζώσης, εξ αποστάσεως και υβριδικά.

Δρ. Λίλιαν Τσιαβού

Ως διαπιστευμένη ACC coach από τον International Coaching Federation (ICF), εφαρμόζω το coaching, όπως το ορίζει ο ICF:  όλες οι συνεδρίες είναι μια σύμπραξη με το συνεδριαζόμενο άτομο, και χαρακτηρίζονται από αναστοχασμό, δημιουργικότητα και έμπνευση, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη δυναμική του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δείτε πλήρη βιογραφικά στοιχεία ΕΔΩ.