Περιγραφή της υπηρεσίας

Στις συνεδρίες executive coaching, τα στελέχη εταιριών ή/και το ακαδημαϊκό προσωπικό των ανώτερων βαθμίδων ενδυναμώνεται, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ρόλου τους. Στις εβδομαδιαίες ατομικές συνεδρίες, το άτομο υποστηρίζεται κυρίως στα εξής:

Διαχείριση χρόνου

Κινητοποίηση

Ενίσχυση συνεργασίας

Διαχείριση ομαδικού δυναμικού

Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας

Executive Coaching

Μέσα από το executive coaching με την αρωγή του cinema coaching:

ώστε το άτομο να:

Στιγμιότυπο οθόνης (418)

Τρόπος εφαρμογής του Cinema Coaching

Ανάλογα με το αίτημα, εφαρμόζονται θεμελιώδη αλλά και σύνθετα εργαλεία coaching, όπως το 4 D’s model  κτλ. Επιπλέον, αξιοποιείται η μεταμορφωτική δύναμη του κινηματογράφου με το εργαλείο cinema coaching, και συγκεκριμένα το μοντέλο των δοκιμαστικών ταυτίσεων.

Συνιστώμενη διάρκεια συνεδριών

Η μέση διάρκεια συνεδριών που συνιστάται προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά και πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, είναι 10-12 ωριαίες συνεδρίες, ανάλογα με τις ανάγκες του συνεδριαζόμενου. Συνεδρίες και σεμινάρια μπορούν να γίνουν δια ζώσης, εξ αποστάσεως και υβριδικά.

Δρ. Λίλιαν Τσιαβού

Ως διαπιστευμένη ACC coach από τον International Coaching Federation (ICF), εφαρμόζω το coaching, όπως το ορίζει ο ICF:  όλες οι συνεδρίες είναι μια σύμπραξη με το συνεδριαζόμενο άτομο, και χαρακτηρίζονται από αναστοχασμό, δημιουργικότητα και έμπνευση, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη δυναμική του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δείτε πλήρη βιογραφικά στοιχεία ΕΔΩ.