Περιγραφή της υπηρεσίας

Το Career Coaching & Career for Path Coaching, με την εφαρμογή της πρωτοποριακής μεθόδου Cinema Coaching, απευθύνεται σε ενήλικες που αναζητούν το επάγγελμα εκείνο που θα τους ταίριαζε καλύτερα.
Στις εβδομαδιαίες ατομικές μας συνεδρίες, το συνεδριαζόμενο άτομο διαχειρίζεται κυρίως τα εξής:

Ικανότητες - Δεξιότητες

Επισκόπηση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών

Άκηση- Εμπειρία

Επισκόπηση του εμπειρικού υποβάθρου και της εξάσκησης

Κλίσεις - Ταλέντα

Εντοπισμός της έφεσης και του ταλέντου, που μπορεί να υπάρχει

Προσανατολισμός

Προσανατολισμός σπουδών/καριέρας σε συνάρτηση με την προσωπικότητα

Η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις για το μέλλον σου!

Κριτήριο για τους εφήβους ή τους ενήλικες που αναζητούν το επάγγελμα εκείνο που θα τους ταίριαζε καλύτερα είναι οι πραγματικές προτιμήσεις τους (με απαλλαγή από κοινωνικές ή γονεϊκές επιταγές), βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Σκοπός είναι:

Στιγμιότυπο οθόνης (418)

Τρόπος εφαρμογής του Cinema Coaching

Ανάλογα με το αίτημα, εφαρμόζονται θεμελιώδη αλλά και σύνθετα εργαλεία coaching, όπως το Career Planing κτλ. Επιπλέον, με το εργαλείο cinema coaching, αξιοποιείται η μεταμορφωτική δύναμη του κινηματογράφου κατά περίπτωση. Συνεδρίες και σεμινάρια μπορούν να γίνουν δια ζώσης, εξ αποστάσεως και υβριδικά.

Συνιστώμενη διάρκεια συνεδριών

Η μέση διάρκεια συνεδριών που συνιστάται προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά και πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, είναι 10-12 ωριαίες συνεδρίες, ανάλογα με τις ανάγκες του συνεδριαζόμενου.

Δρ. Λίλιαν Τσιαβού

Ως διαπιστευμένη ACC coach από τον International Coaching Federation (ICF), εφαρμόζω το coaching, όπως το ορίζει ο ICF:  όλες οι συνεδρίες είναι μια σύμπραξη με το συνεδριαζόμενο άτομο, και χαρακτηρίζονται από αναστοχασμό, δημιουργικότητα και έμπνευση, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη δυναμική του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δείτε πλήρη βιογραφικά στοιχεία ΕΔΩ.