Περιγραφή της υπηρεσίας

Το Screenwriter Coaching, με την εφαρμογή της πρωτοποριακής μεθόδου Cinema Coaching, απευθύνεται σε σεναριογράφους που χρειάζονται υποστήριξη στο κομμάτι της σεναριακής γραφής.
Στις εβδομαδιαίες ατομικές μας συνεδρίες, το συνεδριαζόμενο άτομο διαχειρίζεται κυρίως τα εξής:

Απολογισμός

Απολογισμός της πορείας του έργου και επαναπροσανατολισμός, με διαύγεια

Επισκόπηση

Παρακολούθηση της σεναριακής εξέλιξης, ανάλογα με την πλοκή

Έμπνευση

«Κοντινό πλάνο» στους ήρωες του έργου και θέαση αυτών μέσα από ένα νέο πρίσμα

Ξεμπλοκάρισμα

Αναστοχασμός του έργου και «ξεμπλοκάρισμα» της πλοκής του

Η συγγραφή σεναρίου, ως άκρως απαιτητική, κάποια στιγμή χρειάζεται εμπνευστική ενίσχυση!

Μέσα από το Screenwriter Coaching με όρους Cinema Coaching, το οποίο φιλτράρεται και μέσα από τη δική μου προσωπική εμπειρία συγγραφής, στοχεύουμε στα εξής:

Στιγμιότυπο οθόνης (418)

Τρόπος εφαρμογής του Cinema Coaching

Ανάλογα με το αίτημα, εφαρμόζονται θεμελιώδη αλλά και σύνθετα εργαλεία coaching, Επιπλέον, με το εργαλείο cinema coaching, αξιοποιείται η μεταμορφωτική δύναμη του κινηματογράφου κατά περίπτωση. Συνεδρίες και σεμινάρια μπορούν να γίνουν δια ζώσης, εξ αποστάσεως και υβριδικά.

Συνιστώμενη διάρκεια συνεδριών

Η μέση διάρκεια συνεδριών που συνιστάται προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά και πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, είναι 10-12 ωριαίες συνεδρίες, ανάλογα με τις ανάγκες του συνεδριαζόμενου.

Δρ. Λίλιαν Τσιαβού

Ως διαπιστευμένη ACC coach από τον International Coaching Federation (ICF), εφαρμόζω το coaching, όπως το ορίζει ο ICF:  όλες οι συνεδρίες είναι μια σύμπραξη με το συνεδριαζόμενο άτομο, και χαρακτηρίζονται από αναστοχασμό, δημιουργικότητα και έμπνευση, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη δυναμική του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δείτε πλήρη βιογραφικά στοιχεία ΕΔΩ.