Περιγραφή της υπηρεσίας

Το Business Coaching και Executive Coaching, με την εφαρμογή της πρωτοποριακής μεθόδου Cinema Coaching, απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των επιπέδων (Top-Level Managers, Middle Managers, First-Line Managers, Team Leaders), μέσω συνεδριών ή σεμιναρίων.
Στις εβδομαδιαίες ατομικές μας συνεδρίες, το συνεδριαζόμενο άτομο διαχειρίζεται κυρίως τα εξής:

Ηγετικές Ικανότητες

Εντοπισμός, αναγνώριση και ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων

Τρέχοντες στόχοι

Αποσαφήνιση και προσδιορισμός τρέχοντων στόχων

Στρατηγική

Ανάπτυξη ρεαλιστικού πλάνου στρατηγικής, βάσει στόχων

Αξιοποίηση Ομάδας

Κατανόηση της δυναμικής της ομάδας και αποτελεσματική διαχείρισή της

Η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις για την επαγγελματική σου ώθηση!

Μέσα από το Life Coaching με όρους Cinema Coaching, φωτίζονται και βελτιώνονται τα εξής πεδία: 

Στιγμιότυπο οθόνης (418)

Τρόπος εφαρμογής του Cinema Coaching

Ανάλογα με το αίτημα, εφαρμόζονται θεμελιώδη αλλά και σύνθετα εργαλεία coaching, όπως το 360 degree feedback κτλ. Επιπλέον, αξιοποιείται η μεταμορφωτική δύναμη του κινηματογράφου με το εργαλείο cinema coaching, ειδικά σε θέματα ηγετικού στιλ. Συνεδρίες και σεμινάρια μπορούν να γίνουν δια ζώσης, εξ αποστάσεως και υβριδικά.

Συνιστώμενη διάρκεια συνεδριών

Η μέση διάρκεια συνεδριών που συνιστάται προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά και πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, είναι 10-12 ωριαίες συνεδρίες, ανάλογα με τις ανάγκες του συνεδριαζόμενου.

Δρ. Λίλιαν Τσιαβού

Ως διαπιστευμένη ACC coach από τον International Coaching Federation (ICF), εφαρμόζω το coaching, όπως το ορίζει ο ICF:  όλες οι συνεδρίες είναι μια σύμπραξη με το συνεδριαζόμενο άτομο, και χαρακτηρίζονται από αναστοχασμό, δημιουργικότητα και έμπνευση, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη δυναμική του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δείτε πλήρη βιογραφικά στοιχεία ΕΔΩ.