Κατά την παρακολούθηση του σεμιναρίου μου έκανε μεγάλη εντύπωση, πώς ο σκηνοθέτης περιγράφει καταστάσεις κ εικόνες. Τα βιώματα του, η άποψη του και κάποια στοιχεία από την προσωπικότητα του ειναι αισθητά στην σκηνοθεσία του. Η άποψη του, τα μηνύματα που θέλει να στείλει από τις ταινίες επηρεάζουν τον θεατή. Τον βάζουν σε αναστοχασμό, ταυτίζεται, συγκρίνει παρόμοιες καταστάσεις που έχει ήδη ζήσει.
Εντυπωσιαστηκα με το σημαντικό ρόλο που παίζουν η περιγραφή εικόνων και η μουσική στην πλοκή μιας ταινίας.
Στην συζήτηση που είχαμε μου έκανε μεγάλη εντύπωση οτι ο κάθε άνθρωπος από τις ταινίες που έχει δει στο παρελθόν, θυμάται μία ή δύο συγκεκριμένες σκηνές μιας ταινίας που εχει συνδέσει με μια δικιά του εμπειρία που έχει ζήσει.