Φεστιβάλ Κινηματογραφοθεραπείας, στην Αλεξανδρούπολη!

Φεστιβάλ Κινηματογραφοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη. Επιστημονική Υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κινηματογραφοθεραπευτικών δράσεων: Δρ. Λίλιαν Τσιαβού.