Σεμινάρια για το ευρύ κοινό: Τι μπορείτε να αποκομίσετε

Ο κύκλος σεμιναρίων «Cinematherapy και Cinema Coaching» απευθύνεται σε όλους, και διοργανώνεται είτε ιδιωτικά είτε σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, πολιτιστικούς φορείς και καλλιτεχνικούς οργανισμούς.
Μέσα από τα σεμινάρια αυτά, τα οποία είναι ποικίλης ύλης, με θεματικές που διεγείρουν το ενδιαφέρον του κοινού, το πιο συναρπαστικό για τους συμμετέχοντες είναι η ψυχαγωγική αναζήτηση της προσωπικής νοηματοδότησης